Privacyverklaring

De Ontspanning

Contactgegevens
Laan van de Leeuw 150
7324 BD Apeldoorn
Info@deontspanning.nl
Ilona Bakker is de eigenaar van De Ontspanning.
De Ontspanning is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 56130864.

Gegevens op de website
De website is te vinden onder de domeinnaam www.deontspanning.nl Op de website worden algemene bezoekgegevens anoniem bijgehouden via Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website.

Verwerken en bewaren van jouw gegevens

De Ontspanning verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als je hiervoor bent aangemeld), je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen met anderen
De Ontspanning gebruikt de door jouw verstrekt gegevens alleen voor zichzelf en zal deze nooit aan derden geven of verkopen. Uitzondering hierop is het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek per mail naar info@deontspanning.nl.

Beveiliging van jouw gegevens
De Ontspanning zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail naar info@deontspanning.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacy verklaring is van 4 april 2024. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl