Algemene voorwaarden

De Ontspanning

De Ontspanning is te vinden in Apeldoorn en Ilona Bakker is de eigenaar van de onderneming. De Ontspanning verzorgt yogalessen, yogasessies en massages. Op alle diensten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Heb je een vraag, mail dan naar info@deontspanning.nl

Inschrijving

Alle inschrijvingen gaan digitaal via het invullen van het contactformulier of via de mail. Inschrijvingen worden behandeld genomen op volgorde van binnenkomst. Door je in te schrijven ga je akkoord met de Algemene voorwaarden. Per mail ontvang je een bevestiging en een betaalverzoek.

Betalingen

Betalingen vinden plaats per bank o.v.v. les/activiteit + naam. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Bij te weinig deelnemers wordt een les, sessie, workshop, activiteit, etc. geannuleerd.

Duur van de overeenkomst

Inschrijving voor yogales is voor onbepaalde tijd en geldt tot wederopzegging. De opzegtermijn is 1 kalendermaand. Mocht je door omstandigheden niet kunnen deelnemen zal er geen restitutie plaats vinden. Hieronder valt ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Annuleren

Na inschrijving geldt er een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer een les, sessie, workshop, etc. niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers wordt het geld teruggestort.

Ziekte docent

Wanneer een docent ziek is wordt gezocht naar vervanging. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn zal een les geen doorgang kunnen vinden en zal er, indien mogelijk, worden gezocht naar alternatieve data. Uitval van een docent is geen reden voor annulering of restitutie.

Persoonsgegevens

Bij inschrijving worden je persoonsgegevens gebruikt om een overeenkomst te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte stellen van toekomstige activiteiten van De Ontspanning. Meer over het privacybeleid vind je op www.deontspanning.nl

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijk en/of psychische klachten dien je je (behandelend) arts vooraf te raadplegen. Zulke klachten dien je altijd direct aan de docent kenbaar te maken. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om de toegang tot de lessen te weigeren. De Ontspanning is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde les, sessie, workshop, activiteit, etc.

Beeldopname

De Ontspanning behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een les, sessie, workshop, activiteit, etc. en deze te gebruiken voor eigen promotie-activiteiten. Dit wordt gedaan in overleg met de deelnemers. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen door anderen is alleen mogelijk na toestemming van de docent en deelnemers.

Garantie & klachten

De Ontspanning zet zich volledig in om van je activiteit(en) een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets mis zijn gegaan of heb je een klacht meldt dat dan zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch. We zullen ons best doen om zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.